Διαγωνισμός για υπόγεια συστήματα απόθεσης απορριμμάτων

ypogeioi kadoi

ypogeioi kadoi

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου διακήρυξε ανοικτό πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα τιμή, για την προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων συστημάτων προσωρινής απόθεσης απορριμμάτωνστην Καρδαμύλη.

Ο ενδεικτικός προυπολογισμός ανέρχεται σε 42.508,8 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Η παραλαβή των συμβατικών τευχών θα γίνεται από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων μέχρι και την Πέμπτη 21/8. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της υπηρεσίας (Οπλαρχηγού Σεχιώτη 1, ΤΚ 22100, Τρίπολη) στις 22/8 και ώρα 11.00′.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα 2710 238562/238559 από τον κ. Φώτιο Κουτσουρόπουλο.