Διαγωνισμός εισαγωγής σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

emporiko nautiko

emporiko nautiko

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου (www.yen.gr) η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού εισαγωγής σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Παραρτήματος ΣΤ της προκήρυξης. Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, οφείλουν να υποβάλουν σε οποιαδήποτε ΑΕΝ κανονικά και πλήρη τα δικαιολογητικά τους προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτησή τους.

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών (που θα συνοδεύονται από το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑ) λήγει στις 10/7/2014 για τους υποψηφίους που επιθυμούν να εισαχθούν στις ΑΕΝ με τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, ενώ η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για εκείνους που επιθυμούν να εισαχθούν με τη διαδικασία κατάθεσης απολυτηρίου λυκείου λήγει στις 14/8/2014.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετάσχουν και με τις δύο διαδικασίες (και μέσω πανελλαδικών εξετάσεων και μέσω κατάθεσης απολυτηρίου).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών, που βρίσκεται στη Γρ. Λαμπράκη 150 στον Πειραιά, στα τηλέφωνα 210 4191296, 210 4191480, 210 4191481 και 210 4191226, καθώς και στα τηλέφωνα που αναγράφονται στη σχετική προκήρυξη.