Διαγωνισμός προμήθειας ειδών παντοπωλείου για το ΚΕΕΜ

eidi pantopoleiou

eidi pantopoleiou

Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Εφοδιασμού Μεταφορών διενεργεί επαναληπτικό συνοπτικό (πρόχειρο) μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, ο οποίος θα συνεχιστεί με προφορικές, για την ανάδειξη μειοδότη προμήθειας ειδών παντοπωλείου, προυπολογισμού με βάση την κατανάλωση (τζίρος) περίπου 60.000 ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών (δικαιολογητικά – οικονομικές προσφορές) και διενέργειας του διαγωνισμού είναι η 3η Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00′ πμ, στη Λέσχη Αξιωματικών του στρατοπέδου “Σχη Κ. Δαβάκη”, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, όπου θα γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, παρουσία όσων έχουν υποβάλει φάκελο προσφοράς.

Περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των γενικών και ειδικών όρων του διαγωνισμού δίδονται κάθε εργάσιμη μέρα από τις 8.00′ έως τις 14.00′, στο ΚΕΕΜ/4ο ΕΓ, στο τηλέφωνο 27310 35380 (εσωτερικό 104-114).