Διαγωνισμός προμήθειας και τοποθέτησης παρκέ

basket

basket

Ο δήμος Μονεμβασίας θα διενεργήσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια και τοποθέτηση παρκέ στο κλειστό γυμναστήριο Μολάων, προϋπολογισμού 34.999,65 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στην επιτροπή διαγωνισμού του δήμου (Μολάοι) την Τετάρτη 11/6 και ώρα 11.00′ (λήξη αποδοχής προσφορών). Επίσης οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν ή να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο μέχρι και την Τρίτη 10/6 έως τις 14.00′.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της μελέτης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του δήμου. Επίσης τα τεύχη και έντυπα του διαγωνισμού παρέχονται ελεύθερα άμεσα και προς χρήση στην ιστοσελίδα του δήμου Μονεμβασίας, στη διεύθυνση http://www.monemvasia.gov.gr/ και εφόσον ζητηθούν έγκαιρα (ως την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη μέρα), αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται στους ενδιαφερόμενους με δαπάνες τους και με δική τους ευθύνη για την έγκαιρη παράδοση.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 27323 60572-542 (κ.κ. Μιχάλης Λιβανός – Αντώνης Παπαγεωργίου), στο fax 27323 60556 – Δήμος Μονεμβασίας – Γραφείο προμηθειών – (Μολάοι 23052).