Διαγωνισμός προμήθειας παγωτών από το ΚΕΕΜ

stratos 2

stratos 2

Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Εφοδιασμού – Μεταφορών διενεργεί συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, ο οποίος θα συνεχιστεί με προφορικές, για την προμήθεια παγωτών προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Κέντρου Ψυχαγωγίας Μονάδος (ΚΨΜ), του συσσιτίου οπλιτών του ΚΕΕΜ και της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Σπάρτης.

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού έχει οριστεί η 13η Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00΄ στη Λέσχη Αξ/κών του στρατοπέδου “Σ/χη Κ. Δαβάκη” ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, όπου θα γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, παρουσία όσων έχουν υποβάλει φάκελο.

Πληροφορίες και παραλαβή των γενικών και ειδικών όρων του διαγωνισμού κάθε εργάσιμη μέρα 8.00΄ – 14.00΄ ώρα στο ΚΕΕΜ/4ο ΕΓ, τηλ:27310 35380 (εσωτερικό 104-114).