Διαγωνισμός προμήθειας τροφίμων για επτά μήνες από το Νοσοκομείο Μολάων

Nosokomeio Molaon

 

Nosokomeio Molaon

Η Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια τροφίμων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 47.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι τις 25/2 και ώρα 14.00΄ στο τμήμα της γραμματείας της ΝΜ Μολάων. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 26/2 στις 11 το πρωί. Πληροφορίες κ. Αγγελοπούλου Χ., τηλέφωνο 27323 60178, φαξ 27323 60117.