Διαγωνισμός προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου

eidi pantopoleiou

eidi pantopoleiou

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό προκήρυξε ο δήμος Σπάρτης για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 197.975,44 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας www.promitheus.gov.gr.

Hμερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 4/9/2015 και ώρα 8.00΄ πμ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14/9/2015 και ώρα 15.00΄.

Για πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sparti.gov.gr.