Διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

petrelaio

petrelaio

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου επαναλαμβάνει τη διακήρυξη του ανοικτού τακτικού διαγωνισμού με τίτλο “Τμηματική προμήθεια υγρών καυσίμων: πετρελαίου θέρμανσης και καυσίμων κίνησης (βενζίνης ή πετρελαίου) για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου”, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί της μέσης λιανικής τιμής, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά την ημέρα της παράδοσης από το υπουργείο Ανάπτυξης για τον εκάστοτε νομό και με χρονική διάρκεια που ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 31/12/2015.

Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα η τμηματική προμήθεια καυσίμων εκτιμάται σε 147.350 λίτρα, ενώ η συνολική δαπάνη δεν θα πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 210.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το site του Επιμελητηρίου Λακωνίας www.icci.gr.