Διαγωνισμός προμήθειας φίλτρων τεχνητού νεφρού

filtra texnitou nefrou

filtra texnitou nefrou

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων προκηρύσσει με τη διαδικασία πρόχειρου διαγωνισμού την προμήθεια φίλτρων τεχνητού νεφρού.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου και ώρα 14.00′ στο τμήμα της γραμματείας της ΝΜ Μολάων. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου στις 10.00′ πμ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 27323 60178, φαξ 27323 60117. Πληροφορίες κ. Χ. Αγγελοπούλου.