Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στο Επιμελητήριο Λακωνίας

Το διοικητικό συμβούλιο του Επιμελητηρίου Λακωνίας προκήρυξε διαγωνισμό για την πρόσληψη ενός ειδικού συνεργάτη με αρμοδιότητες τη μηχανοργάνωση του Επιμελητηρίου, την αξιολόγηση και υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν στη διάδοση και επέκταση της χρήσης νέων τεχνολογιών και τη μηχανογραφική στήριξη/ανάπτυξη της τήρησης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) από το Επιμελητήριο.

Περισσότερες πληροφορίες για τις αρμοδιότητες, τα απαιτούμενα προσόντα και την προθεσμία κατάθεσης αιτήσεως μπορείτε να βρείτε εδώ.