Διαγωνισμός τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων σε επικίνδυνα σημεία

ethniki odos

ethniki odos

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου διακήρυξε ανοικτό πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων σε επικίνδυνα σημεία οδών της Περιφέρειας.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 73.500 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23%.

Ο διαγωνισμός (άνοιγμα προσφορών) θα διενεργηθεί στα γραφεία της Υπηρεσίας (Οπλαρχηγού Σεχιώτη 1, ΤΚ 22100, Τρίπολη), στις 24 Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00′ πμ. Καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη 23/12 και ώρα λήξης στις 15.00′.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός επαναληφθεί, οι προσφορές θα ανοιχθούν την Πέμπτη 8/1, ώρα 10.00′, με καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών την Τετάρτη 7/1, και ώρα 15.00′.

Η παραλαβή των συμβατικών τευχών θα γίνεται από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων κατά τις εργάσιμες ημέρες, μέχρι και την Τρίτη 23/12 και ώρα 15.00′, αντί ποσού 10 ευρώ. Πληροφορίες κ. Φώτιος Κουτσουρόπουλος, τηλέφωνο 27102 38562 και 27102 38559.