Διακήρυξη για προμήθεια βενζίνης

amolyvdi venzini

amolyvdi venzini

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων ανακοίνωσε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων και του Κέντρου Υγείας Νεάπολης.

Προυπολογισθείσα δαπάνη 4.950 ευρώ συμ/νου ΦΠΑ για τη ΝΜ Μολάων και 1.350 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ για το ΚΥ Νεάπολης για 45 ημέρες.

Η τιμή θα είναι εναρμονισμένη με το δελτίο τιμών της περιοχής Μολάων του τμήματος Εμπορίου και Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

Οι προσφορές θα κατατεθούν εως τη Δευτέρα 19/5/2014 και ώρα 13.00΄ στο φαξ 27323 60117.