Διακήρυξη για τη μεταφορά των μαθητών της Λακωνίας

Το υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης στη Λακωνία, για τα σχολικά έτη 2015 – 2016 – 2017. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 8,295,995,05 ευρώ, συμπεραλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το φάκελο της προσφοράς τους μέχρι την 24η Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00΄ στο διοικητήριο Λακωνίας (Δ/νση Διοικ. Οικονομικού, 1ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων).

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 28/8/2015 και ώρα 10.00΄ πμ.