Διακήρυξη: Πετρέλαιο θέρμανσης για το Νοσοκομείο Μολάων

petrelaio

petrelaio

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά έως την Πέμπτη 22/1 και ώρα 12.30΄ μμ σε σφραγισμένο φάκελο, στη γραμματεία της ΝΜ Μολάων, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (προβλεπόμενη ποσότητα 27000 λίτρα).

Η κατακύρωση θα γίνει βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής, όπως αυτή δίνεται από το Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας με το δελτίο τιμών της περιοχής Μολάων.

Πληροφορίες Αγγελοπούλου Χ., τηλέφωνα 27323 60178, φαξ 27323 60117.