Διακοπή ρεύματος σε περιοχές του πρώην Δήμου Φάριδος

dei

deiΑπαραίτητες τεχνικές εργασίες είναι η αιτία της γενικής διακοπής ρεύματος που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου από τις 8.00΄ έως τις 13.00΄, σε Ανώγεια, Παλαιοπαναγιά και Τόριζα.

Ο ΔΕΔΔΗΕ σημειώνει πως η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση, ίσως και πριν την καθορισμένη ώρα, γι’ αυτό οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση. Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω κι αν βρίσκονται στο έδαφος.