Διανομή δωρεάν ροδάκινων από το Δήμο Σπάρτης

rodakina

rodakina

Συμμετέχοντας στην υλοποίηση του προγράμματος επισιτιστικής συνδρομής μέσω της Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο δήμος Σπάρτης πρόκειται να διανείμει ροδάκινα από την Οργάνωση Παραγωγών Επισκοπής Νάουσας.

Η διανομή θα γίνει στη Σπάρτη από Τετάρτη 16 έως Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου (ώρες 9 πμ έως 1 μμ) στον Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Σπάρτης (Δωριέων 11, πλησίον Αγίου Σπυρίδωνα).

Δικαιούχοι είναι οι κάτοχοι κάρτας σίτισης της ανθρωπιστικής κρίσης, οι κάτοχοι κάρτας σίτισης του κοινωνικού παντοπωλείου δήμου Σπάρτης και οι ωφελούμενοι του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» δήμου Σπάρτης.

Για την παραλαβή της αναλογούσας ποσότητας, οι δικαιούχοι θα προσκομίζουν υποχρεωτικά δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και κάρτα σίτισης κοινωνικού παντοπωλείου ή ανθρωπιστικής κρίσης.

Η διανομή στους δικαιούχους των υπολοίπων δημοτικών/τοπικών κοινοτήτων του δήμου θα γίνει την Τετάρτη 16/9.