Διαχείριση απορριμμάτων και ΕΝΦΙΑ μεταξύ των θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης

dimotiko symvoulio 15-9-2014 (7)

dimotiko symvoulio 15-9-2014 (7)

Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα θα συνέλθει το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης, προκειμένου να συζητήσει τα ακόλουθα θέματα:

1ο Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού για «Προμήθεια σίτισης μουσικού σχολείου για το σχολικό έτος 2015-2016». Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Δημήτρης Αποστολάκος.

2ο Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού για «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ Μυστρά». (Δημ. Αποστολάκος)

3ο Υποβολή αιτήματος στη Δ/νση Δασών Ν. Λακωνίας για παραχώρηση χώρου γειτνιάζοντος στον ΧΑΔΑ Πελλάνας για εγκατάσταση ΧΥΤΥ, ΚΔΑΥ και μονάδας μηχανικής διαλογής ΑΣΑ και κομποστοποίησης. (δήμαρχος)

4ο Μετονομασία 3ου Γυμνασίου Σπάρτης – προσθήκη προσωνυμίας. (Νικόλαος Δούνιας)

5ο Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικον. Έτους 2015 για «Προμήθεια στεγάστρων και κιγκλιδωμάτων ΤΚ Αμυκλών». (Δημ. Αποστολάκος)

6ο Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για την υλοποίηση της δαπάνης με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων ΔΕ Σπαρτιατών». (Δημ. Αποστολάκος)

7ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για το έργο «Αποκατάσταση καταρρεύσαντος τοιχίου στην ΤΚ Περιβολίων». (Δημ. Αποστολάκος)

8ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για το έργο «Αντιστήριξη κατολισθαίνοντος πρανούς επί της επαρχ. οδού Λογγάστρας – Βορδόνιας εντός οικισμού Σουστιάνων». (Δημ. Αποστολάκος)

9ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2015 για το έργο «Επείγουσα αποκατάσταση οδού Καραβά – Λογγάστρας στη ΧΘ 2+100 λόγω πλευρικής κατάρρευσης». (Δημ. Αποστολάκος)

10ο Εξουσιοδότηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα στην ΤΚ Τρύπης» του Κληροδοτήματος Ευάγγελου Φιλιππόπουλου. (Δημ. Αποστολάκος)

11ο Εξουσιοδότηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης για την εκτέλεση του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και κοιμητηρίου ΤΚ Τρύπης» του Κληροδοτήματος Ευάγγελου Φιλιππόπουλου. (Δημ. Αποστολάκος)

12ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Γέφυρας Μονεμβασίας». (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

13ο Περί αγοράς οικοπέδου στον οικισμό Κοκκινόραχης της ΔΚ Σπαρτιατών. (Δημ. Αποστολάκος)

14ο Περί αγοράς εκτάσεως/-ων για ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων (ΟΕΔΑ). (δήμαρχος)

15ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα στις ΤΚ Ανωγείων και Παλαιοπαναγιάς», αναδόχου Κων/νου Λαδά. (Παν. Αργυρόπουλος)

16ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων ΔΕ Οινούντος». (Παν. Αργυρόπουλος)

17ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων ΔΕ Σπαρτιατών». (Παν. Αργυρόπουλος)

18ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα στις ΤΚ Πλατάνας, Αγίων Αναργύρων, Σκούρας και Γκοριτσάς της ΔΕ Θεραπνών». (Παν. Αργυρόπουλος)

19ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για ενίσχυση του κωδικού «Προμήθεια πινακίδων σήμανσης τροχαίας κίνησης – πληροφοριακές κλπ». (Δημ. Αποστολάκος)

20ό Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για ΕΝΦΙΑ οικονομικού έτους 2015. (Δημ. Αποστολάκος)

21ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις χώρων Ξηροκαμπίου (1ος Ε.Π.)». (Παν. Αργυρόπουλος)

22ο Καθορισμός φυσικού αντικειμένου, έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου «Κατασκευή δικτύου άρδευσης στο Παλαιολόγιο». (Παν. Αργυρόπουλος)

23ο Περί έγκρισης δαπανών για την εορτή Οσίου Νίκωνος – ψήφιση πίστωσης – συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών. (Δημ. Αποστολάκος)