Διεθνές συνέδριο για ένα διήμερο στο Πανεπιστήμιο

Στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου πραγματοποιείται 2 με 3 Ιουνίου το 13ο Εθνικό και Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών, με θέμα “SystemicOrganizationalExcellence”.

Το κύριο θέμα του είναι να παρουσιάσει τη δυναμική επιστημονική περιοχή των Συστημικών Μελετών και της Οργανωσιακής Αριστείας, με εφαρμογές σε οργανισμούς και επιχειρήσεις σε ένα ευρύ φάσμα τόσο στον τομέα των υπηρεσιών όσο και σε αυτόν της βιομηχανικής παραγωγής.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόμενο.