Διετείς προσλήψεις προσωπικού στα νοσοκομεία Σπάρτης και Μολάων

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δέκα ατόμων ειδικότητας ΥΕ προσωπικού καθαριότητας (επτά στη Σπάρτη και τριών στους Μολάους) αποφάσισε το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση “Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – ΝΜ Σπάρτης, Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας, ΤΚ 23100 – Σπάρτη”, απευθύνοντάς την στο τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κ. Γεώργιου Κουμουτζή (τηλ. επικοινωνίας 27310 93125).