Διετείς προσλήψεις 9 φυλάκων στο Νοσοκομείο Σπάρτης

Ανακοινώθηκε η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας (νοσηλευτική μονάδα Σπάρτης):

Υπηρεσία

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας

ΥΕ Υπηρεσιών Φύλαξης

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για 24 μήνες

8 (πλήρους απασχόλησης)

1 (6ωρη απασχόληση)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση “Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – ΝΜ Σπάρτης, Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας, Σπάρτη ΤΚ 23100”, απευθύνοντάς την στο τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Γεώργιου Κουμουτζή (τηλ. επικοινωνίας 27310 93125).