Δικαίωμα για συνδεδεμένη ενίσχυση στους παραγωγούς πορτοκαλιού μέσα από τους “Λακωνικούς Κήπους”

Η πορεία προς την είσπραξη της συνδεδεμένης ενίσχυσης για τους παραγωγούς πορτοκαλιού χυμοποίησης περνά πλέον και διά μέσου της εταιρείας «Λακωνικοί Κήποι», σύμφωνα και με την τροπολογία συνδεδεμένης ενίσχυσης ΥΑ 3422 (ΦΕΚ 4506). Παραδίδοντας την ποσότητα πορτοκαλιού στην εταιρεία «Λακωνικοί Κήποι» (πιστοποιημένο μεταποιητικό φορέα), ο παραγωγός θα λάβει τη συνδεδεμένη ενίσχυση ακολουθώντας τα εξής βήματα:

· Προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση κινείται αυτόματα η διαδικασία επιδότησης του παραγωγού, εφόσον δεν έχει κινήσει την ίδια διαδικασία σε άλλον μεταποιητικό φορέα.

· Με αντίγραφο αίτησης ΟΣΔΕ.

· Προϋπόθεση για να επιδοτηθεί ο παραγωγός είναι να έχει κάνει σχετική δήλωση στον ΟΣΔΕ.

· Να παραδώσει τον καρπό μόνο διά μέσου ενός μεταποιητικού φορέα όπως είναι και η εταιρεία “Λακωνικοί Κήποι”.

Το ποσό της ενίσχυσης καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από διασταύρωση στοιχείων από το ΟΣΔΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση για τη διαδικασία συνδεδεμένης ενίσχυσης επικοινωνήστε με τα γραφεία των “Λακωνικών Κήπων” σε Σπάρτη και Σκάλα:

Γραφείο Σπάρτης (Όθωνος Αμαλίας 130), τηλ. 27310 26306 – fax 27310 26463

Γραφείο Σκάλας (ΕΟ Σκάλας – Βλαχιώτη), τηλ. 27350 29135 – fax 27350 291

e-mail: gm@laconicgardens.gr

www.laconicgardens.gr