Διπλασιασμός της ετήσιας συνδρομής των μελών ΚΑΠΗ Σπάρτης

Το διπλασιασμό της ετήσιας οικονομικής συνδρομής των μελών ΚΑΠΗ Σπάρτης από πέντε σε δέκα ευρώ αποφάσισε το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης. Αξίζει να σημειωθεί πως η αρχική εισήγηση της προέδρου ήταν ο τριπλασιασμός του ύψους της συνδρομής, ήτοι 15 ευρώ.