Δουλειά για 39 μήνες μέσω ΟΑΕΔ

anergia

anergia

Ξεκινούν από σήμερα 16 Ιουλίου οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων σε νέο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού που αφορά στην πρόσληψη έως 200 ανέργων σε θέσεις εργασίας που προκύπτουν σε ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ, ΣΕΤΕ και σε οργανώσεις μέλη τους. Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του site του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Οι ωφελούμενοι είναι άνεργοι που:

– Έχουν την ιδιότητα του ανέργου και διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ 2.

– Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

– Είναι ηλικίας 18 έως 66 ετών, δηλαδή έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διανύουν το 19ο έτος και το 67ο έτος αντίστοιχα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια υπηρεσία.

– Έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

– Ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της ζήτησης από τους δικαιούχους και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους ηλικίας έως 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 22 ευρώ και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης), ενώ για ωφελούμενους ηλικίας άνω των 25 ετών που θα προσληφθούν στο πλαίσιο του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 25 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 39 μήνες, εκ των οποίων οι 36 αφορούν σε επιχορήγηση και τρεις μήνες σε δέσμευση του εργοδότη.