Δωρεάν διανομή ακτινιδίων στο Δήμο Ευρώτα

Δωρεάν διανομή ακτινίδιων θα πραγματοποιήσει ο δήμος Ευρώτα, την Πέμπτη 10 Μαρτίου, από τις 10.00′ έως τις 14.00′, στο κλειστό Βλαχιώτη. Ωφελούμενοι είναι οι δικαιούχοι των επισιτιστικών προγραμμάτων του δήμου, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα και τον ΑΜΚΑ.
Περισσότερες πληροφορίες στο δημαρχείο (κ. Μαρία Μαυροματίδη, τηλέφωνο 27353 60030).