Δωρεάν εισιτήρια θεάτρου μέσω ΚΕΠ

KEP Dimou Spartis

KEP Dimou Spartis

Όπως έγινε γνωστό από τη διεύθυνση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Σπάρτης, στο εξής, και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των 93.000 δικαιούχων, θα διατίθενται τα αδιάθετα δελτία του προγράμματος δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρων έτους 2014, σε όλους τους δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα το έτος 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα ΚΕΠ του δήμου Σπάρτης:

ΚΕΠ Δήμου Σπάρτης, Ευαγγελιστρίας 85-87, τηλέφωνο 27313 61600.

Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Μυστρά, 27310 89370.

Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Θεραπνών, 27310 74560.

Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Φάριδος, 27310 35388.

Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Πελλάνας, 27313 61012.

Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Οινούντος, 27310 94194.