Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις για άνεργους και ανασφάλιστους

giatros

giatros

Πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ δίνει τη δυνατότητα για τους επόμενους έξι μήνες σε άνεργους και ανασφάλιστους να κάνουν δωρεάν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις σε επιλεγμένα δημόσια νοσοκομεία.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού στα συνεργαζόμενα νοσοκομεία, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνούν με το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής στο τηλέφωνο 210 7222727, e-mail: info@ispm.gr, ιστοσελίδα www.prolipsigiaolous.gr.