Δωρεάν λογιστικό σεμινάριο για εργασίες τέλους χρήσης και σύνταξη ισολογισμών

ypologismos

ypologismos

Το περιφερειακό τμήμα Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των μελών του και των λογιστών – φοροτεχνικών, διοργανώνει στην Τρίπολη σεμινάριο με θέμα «Εργασίες τέλους χρήσης και σύνταξη ισολογισμών».

Τo σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας (25ης Μαρτίου 10 και Πανός 21, Τρίπολη) στις 28 και 29 Μαρτίου, και θα είναι διάρκειας 15 ωρών.

Αναλυτικά οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής:

Σάββατο 28/3:

9.00′ – 17.00′

Κυριακή 29/3:

9.00′ – 16.00′

Εισηγητής θα είναι ο κ. Αλέξανδρος Λυγγίτσος, καθηγητής εφαρμογών λογιστικής ΤΕΙ Πελοποννήσου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρακολούθησης, καθώς και οι λογιστές – φοροτεχνικοί που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή υπεύθυνης δήλωσης) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης.

Δικαίωμα συμμετοχής χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας έχουν επίσης τα μέλη του ΟΕΕ και οι λογιστές – φοροτεχνικοί οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην υπηρεσία του αρμόδιου περιφερειακού τμήματος, κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 26/3, νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης διακοπής εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, καθώς επίσης και υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρίσκονταν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 26/3, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Αιτήσεις παραλαμβάνονται από τη γραμματεία του 11ου περιφερειακού τμήματος του ΟΕΕ (πλατεία Κολοκοτρώνη 8, Τρίπολη), από τις 9.00′ μέχρι 13.00′ καθημερινά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να στείλουν αίτηση στο φαξ 27102 25048 και στο e-mail: oee11pt@oe-e.gr.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Πέμπτη 26/3 και ώρα 13.00΄.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Έντυπο αίτησης διατίθεται από το περιφερειακό τμήμα ΝΑ Πελοποννήσου, αλλά και από τη σχετική ιστοσελίδα του ΟΕΕ (www.oe-e.gr). Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο.