Κινητή οφθαλμολογική μονάδα, με την ευγενή χορηγία του Ιδρύματος “Σταύρος Σ. Νιάρχος”, θα πραγματοποιήσει στις 15, 16 και 17 Μαρτίου δωρεάν πρόγραμμα προληπτικού οφθαλμολογικού ελέγχου σε κατοίκους της δημοτικής ενότητας Θεραπνών.

Η κινητή μονάδα θα πραγματοποιεί εξετάσεις από τις 9.00΄πμ μέχρι 2.00΄μμ:
• Στις 15 Μαρτίου στο αγροτικό ιατρείο Σκούρας (για τα χωριά Σκούρα, Ζαγάνα, Πλατάνα, Κεφαλά).
• Στις 16 και 17 Μαρτίου στο αγροτικό ιατρείο Γκοριτσάς (για Γκοριτσά, Αγίους Αναργύρους, Χρύσαφα, Αγριάνους και Καλλονή).