Δωρεάν περίθαλψη ανασφάλιστων: Η διαδικασία αίτησης στο Δήμο Σπάρτης

Αίτηση στο τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του δήμου Σπάρτης μπορούν να υποβάλουν όσοι ανασφάλιστοι δικαιούνται περίθαλψη.

Με νέα ρύθμιση, η πρόσβαση σε ιατρική και νοσηλευτική περίθαλψη των ανασφάλιστων, όσων έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα (λόγω οφειλών στο ασφαλιστικό τους ταμείο) και όσων ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες γίνεται απευθείας στις υπηρεσίες του ΕΣΥ με τη χρήση του ΑΜΚΑ ή της Κάρτας Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΚΥΠΑ) για τους δικαιούχους που αδυνατούν να εκδώσουν ΑΜΚΑ.

Η πρόσβαση σε φαρμακευτική περίθαλψη γίνεται επίσης απευθείας σε ιδιωτικά φαρμακεία με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους ασφαλισμένους, και η συνταγογράφηση αποκλειστικά από τις δημόσιες δομές υγείας.

Εξαιρούνται από οποιαδήποτε συμμετοχή στις δαπάνες για φαρμακευτική αγωγή (έχουν δηλαδή 0% συμμετοχή):
1. Άτομα και οικογένειες των οποίων το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει ετησίως τις 2.400 ευρώ για ένα άτομο, τις 3.600 ευρώ για ζευγάρι (προσαυξανόμενο κατά 600 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος).
2. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% με προσκόμιση γνωμάτευσης από ΚΕΠΑ.
3. Άτομα με αναπηρία κάτω του 67% ή άτομα που ανήκουν στις κατηγορίες χρόνιων πασχόντων της ΚΥΑ 31102/1870/2013 (με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια).
4. Κάτοχοι βιβλιαρίου ανασφάλιστου σε ισχύ την 4-4-2016 και τα μέλη των οικογενειών τους (με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια).
5. Αιτούντες βιβλιάριο ανασφάλιστου έως την 4-4-2016 των οποίων η αίτηση εκκρεμεί και τα μέλη των οικογενειών τους (με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια).
6. Ανήλικοι ως 18 ετών που φιλοξενούνται σε δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλα ιδρύματα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, ή είναι ασυνόδευτα παιδιά ή τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες ή είναι υπό επιτροπεία.
7. Άτομα που φιλοξενούνται σε θεραπευτικές δομές.
8. Κρατούμενοι σε φυλακές και φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα αγωγής και στέγες φιλοξενίας ανηλίκων.
9. Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας και οι ανιθαγενείς και τα μέλη των οικογενειών τους.
10. Όσοι διαμένουν στην Ελλάδα με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους και τα μέλη των οικογενειών τους.
11. Θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α ,349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα.

Διευκρινίζεται σε όσους ανήκουν στις κατηγορίες 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 ότι για να αποκτήσουν δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη θα πρέπει να περάσουν μία διαδικασία ελέγχου. Ο έλεγχος αφορά στην υπαγωγή ή μη στις αναφερόμενες κατηγορίες δικαιούχων μέσω του ελέγχου του αντίστοιχου προβλεπόμενου στην ΚΥΑ δικαιολογητικού εγγράφου, στη διαπίστωση της ασφαλιστικής ή μη ικανότητας των αιτούντων και εφόσον δεν διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα τον έλεγχο του οικογενειακού εισοδήματος και περιουσίας (για τις περιπτώσεις 3, 4 και 5).

Απαιτούνται εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου φορολογικού έτους, ΑΜΚΑ, ταυτότητα/διαβατήριο, νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής, οποιοδήποτε αποδεικτικό κατοικίας στο δήμο, γνωμάτευση από ΚΕΠΑ και άλλα δικαιολογητικά ανά περίπτωση.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 27310 22226 (εσ. 121), κ. Βασιλική Μπάμπουλα.