Δωρεάν ροδάκινα από το Δήμο Ανατολικής Μάνης

rodakina

rodakina

Συμμετέχοντας στην υλοποίηση του προγράμματος επισιτιστικής συνδρομής μέσω της Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο δήμος Ανατολικής Μάνης πρόκειται να διανείμει ροδάκινα από την Οργάνωση Παραγωγών Επισκοπής Νάουσας. Η παραλαβή τους θα πραγματοποιηθεί στο Γύθειο και την Αρεόπολη από την Τετάρτη 16 έως και Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.

Δικαιούχοι είναι οι κάτοχοι κάρτας σίτισης της ανθρωπιστικής κρίσης και οι δικαιούχοι κοινωνικής προστασίας του δήμου.

Για την παραλαβή της αναλογούσας ποσότητας, οι δικαιούχοι θα προσκομίζουν υποχρεωτικά δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, την κάρτα ανθρωπιστικής κρίσης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αριθμός μελών οικογένειας) και το βιβλιάριο ανασφαλίστου πρόνοιας.

Στην περίπτωση που οι προαναφερόμενοι ωφελούμενοι δεν παραλάβουν τα προϊόντα που τους αναλογούν εντός των καθοριζόμενων από το δήμο ημερομηνιών, δικαιούχοι θα είναι οι ωφελούμενοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας (ΤΕΒΑ/FEAD)», τα δημόσια σχολεία, παιδικοί σταθμοί και γενικότερα φορείς – δομές κοινωνικής φροντίδας του δήμου.

Πληροφορίες δίνονται από τον κ. Χρήστο Πλειώτα στο δημαρχείο Γυθείου και στο τηλέφωνο 27333 60352, και από την κ. Αναστασία Χαλουλάκου στο τηλέφωνο 27333 60312.