Δωρεά φαρμάκων στο Νοσοκομείο Μολάων από το Δήμο Μονεμβασίας

Ο δήμος Μονεμβασίας σε συνεργασία με το κοινωνικό φαρμακείο του δήμου Περιστερίου και τον εκεί υπεύθυνο κοινωνικό λειτουργό κ. Θαλή Μπουτσιαράκο προχώρησε στη δωρεά μεγάλης ποσότητας φαρμάκων και ιατροφαρμακευτικού υλικού στη νοσηλευτική μονάδα Μολάων.

Με τον τρόπο αυτό ο δήμος αποδεικνύει το συνεχές ενδιαφέρον του για την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων που υπάρχουν όσον αφορά στις ελλείψεις που παρατηρούνται στον ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό στο νοσοκομείο Μολάων. Επιπλέον η κατακόρυφη αύξηση της επισκεψιμότητας λόγω της θερινής περιόδου δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερες ανάγκες.