Δύο γυμναστές προσλαμβάνει ο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης

athlisi gia olous - mazikos athlitismos

Ο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης ανακοίνωσε την πρόσληψη δύο πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (συνολικής διάρκειας έως οκτώ μηνών) και ωριαία αποζημίωση. Η πρόσληψη γίνεται για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» περιόδου 2016-2017:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ –

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΤΟΜΑ

ΧΡΟΝΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΕ

καθηγητές

φυσικής

αγωγής

2

Έως 8 μήνες

(λήξη

31/7/2017)

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους στα γραφεία του Αθλητικού Οργανισμού (Δωριέων 11, Σπάρτη), κατά τις ώρες 10.00′ έως 14.00′. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27310 29082. Αιτήσεις με φαξ ή e-mail δεν θα γίνουν δεκτές.