Δύο θέσεις μέσω κινητικότητας στο Δήμο Ελαφονήσου

dimos Elafonisou

dimos Elafonisou

Στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας, µε την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των εργαζομένων να μπορεί να ̟πραγματοποιηθεί έως και τις 30/9/2014, ο δήμος Ελαφονήσου προσκαλεί υπαλλήλους με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από άλλους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού, να υποβάλουν αίτηση κάλυψης θέσης στις ειδικότητες ΠΕ Οικονομικού και ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 27340 61238, 27340 61055, email: web@elafonisos.gov.gr.