Δύο θέσεις υδρονομέων στο δήμο Ευρώτα

ydrolipsia

Ο δήμος Ευρώτα καλεί όσους επιθυμούν να διορισθούν ως υδρονομείς για τη φετινή αρδευτική περίοδο (μία θέση στην ΤΚ Περιστερίου και μία στη ΔΕ Κροκεών) να υποβάλουν σχετική αίτηση. Έντυπο χορηγείται έως και την Παρασκευή 30 Μαρτίου.

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει μόνο μία αίτηση για μία θέση. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν ελληνική ιθαγένεια, να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους αλλά και να μην υπερβαίνουν το 60ό.