Δύο οδηγούς θα προσλάβει η ΠΕ Λακωνίας

H Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας οκτώ μηνών, δύο οδηγών με άδεια οδήγησης Γ΄ (C) κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση “Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, ∆ιοικητήριο, 2ο χλµ Σπάρτης – Γυθείου, ΤΚ 23100 Σπάρτη”, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού & Μισθοδοσίας, υπόψη κ. Βασιλικής Νάστου ή κ. Ελένης Αραχωβίτη (τηλέφωνα επικοινωνίας 27313 63194, 27313 63188).