Δύο παρεμβάσεις Πατριανάκου για τον ΕΝΦΙΑ

Patrianakou

Patrianakou

Με επιστολή της προς τη γενική γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, την οποία απέστειλε στις 16 Οκτωβρίου, η βουλευτής Φεβρωνία Πατριανάκου ζητά να μην επιβάλλεται ΕΝΦΙΑ στα ακίνητα που παραχωρούν οι ιδιώτες σε τοπικούς και σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση και φροντίδα άστεγων, ηλικιωμένων και οικονομικά αδύνατων πολιτών, και για όσο χρονικό διάστημα χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς αυτούς.

Συγκεκριμένα, η βουλευτής ζητά να απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα ακίνητα που παραχωρούνται από τους πολίτες, χωρίς αντάλλαγμα, είτε σε δήμους είτε σε ιδρύματα και γενικότερα σε μη κερδοσκοπικούς φορείς ιδιωτικού δικαίου, με την προϋπόθεση ότι στα ακίνητα αυτά παρέχονται κοινωφελείς υπηρεσίες για την προστασία των αστέγων, των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, των πολιτών που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, καθώς και της βρεφικής, παιδικής και τρίτης ηλικίας.

“Δεδομένου”, επισημαίνει η βουλευτής, “ότι ο νόμος περί ΕΝΦΙΑ περιλαμβάνει ήδη τις απαιτούμενες διατάξεις, ο συνδυασμός των οποίων οδηγεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα”, ζητά από την κ. Σαββαΐδου να προωθήσει, με όποιον τρόπο θεωρήσει ως ενδεδειγμένο, τη διευθέτηση του ζητήματος, ώστε να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ τα συγκεκριμένα ακίνητα, όπως άλλωστε επιβάλλεται στο πλαίσιο άσκησης των απαιτούμενων πολιτικών κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.

Ερώτηση για τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ

Εξάλλου, με κοινοβουλευτική της παρέμβαση στις 17 του μηνός, η κ. Πατριανάκου ζήτησε από τον υπουργό Οικονομικών να ενημερωθεί για την πιθανότητα να έχουν συνυπολογιστεί για τον προσδιορισμό του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ τα ακίνητα στα οποία υπάρχει απαγόρευση οποιασδήποτε χρήσης, ιδίως λόγω απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης για αρχαιολογικές ανασκαφές, καθώς και για κοινωφελείς και κοινόχρηστους σκοπούς.

Αφορμή για την ερώτηση που κατέθεσε στη βουλή η κ. Πατριανάκου αποτέλεσε επιστολή πολίτη που δημοσιεύθηκε σε έγκυρη οικονομική ιστοσελίδα, σύμφωνα με την οποία, ακίνητα που βρίσκονται υπό απαλλοτρίωση, τα οποία εξαιρούνται του ΕΝΦΙΑ, ενώ απαλλάσσονται από τον κύριο φόρο, συνυπολογίζονται για τον προσδιορισμό του συμπληρωματικού. Αποτέλεσμα αυτού είναι είτε να επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος, λόγω υπέρβασης του ορίου των 300.000 ευρώ, είτε να επιβάλλεται μεγαλύτερος συμπληρωματικός φόρος, λόγω προσαύξησης της συνολικής ακίνητης περιουσίας των φορολογούμενων.

Η κ. Πατριανάκου ζητά την ορθή εφαρμογή του νόμου, επισημαίνοντας ότι η βούληση του νομοθέτη για τα ακίνητα στα οποία υπάρχει απαγόρευση χρήσης είναι να απαλλάσσονται συνολικά από τον ΕΝΦΙΑ, δηλαδή τόσο από τον κύριο όσο και από τον συμπληρωματικό φόρο. Πρόκειται για θέση που προκύπτει άλλωστε από τις ίδιες τις διατάξεις του νόμου και είναι απόλυτα εναρμονισμένη και με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που έχουν κρίνει το ζήτημα της φορολόγησης δεσμευμένων ακινήτων.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι ισχυρισμοί που περιέχονται στην επιστολή, η βουλευτής ζητά να συμψηφιστούν με τις επόμενες δόσεις του ΕΝΦΙΑ, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, τα ποσά συμπληρωματικού φόρου που τυχόν έχουν καταβάλει οι φορολογούμενοι.