Δύο πεντάμηνες θέσεις εργασίας στο Δήμο Ευρώτα

Dimos Eyrota

Dimos Eyrota

Ο δήμος Ευρώτα θα προσλάβει δύο άτομα με πεντάμηνη θητεία, για την κάλυψη των αναγκών διανομής των αρδευτικών υδάτων και τη φύλαξη των αρδευτικών έργων στις ΤΚ Κροκεών και Περιστερίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση και δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου (τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, Σκάλα Λακωνίας ΤΚ 23051, τηλέφωνο 27353 60028) και στην αρμόδια για την παραλαβή υπάλληλο κ. Σταυρούλα Π. Βασιλακάκου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από την επομένη της σχετικής ανάρτησης στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 60ό. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάψουν στην αίτησή τους είναι ένα πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό από σχολείο και ένα αντίγραφο ποινικού μητρώου.