Η περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά δύο ατόμων, ενός ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού κι ενός ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται υποβάλουν  να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, Διοικητήριο, 2οχλμ. Σπάρτης – Γυθείου, ΤΚ 23100, Σπάρτη, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού και Μισθοδοσίας, υπόψη κ. Ελένης Αραχωβίτη (τηλέφωνο επικοινωνίας: 27313 63188).