Δύο προσλήψεις στο Δήμο Μονεμβασίας

H Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Μονεμβασίας ανακοίνωσε την πρόσληψη ενός εργοθεραπευτή και ενός κοινωνικού λειτουργού με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας έως τις 31 Αυγούστου 2020 (με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος) για την υλοποίηση της δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019 – 2020”.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν στη διεύθυνση, Πλατεία Ηρώων 4 τκ 23053, απευθύνοντάς την στην KΕΠΠΕΔΜ υπόψιν κ. Κωστάκου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 27343 60115.