Δύση στην Ελιά

Δύση στην Ελιά Λακωνίας (Γιάννης Ξύδης)