Δώδεκα θέματα θα συζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας

dimos Monemvasias logo

dimos Monemvasias logo

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό κατάστημα στους Μολάους την Τετάρτη 20 Αυγούστου και ώρα 18.00′. Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

1. Περί εγκρίσεως εισηγητικής έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού β΄ τριμήνου 2014. Εισηγητές ο αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης και ο αντ/δρος ΟΕ κ. Σταύρος Χριστάκος.

2. Περί καθορισμού τελών παρεπιδημούντων της ΔΕ Ζάρακα του δήμου Μονεμβασίας. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

3. Περί εγκρίσεως του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Επισκευές κοινοτικών κτιρίων ΔΕ Ζάρακα εκτός ΤΚ Λαμποκάμπου ΔΕ Ζάρακα». (Παναγιώτα Πριφτάκη)

4. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Νέο Νηπιαγωγείο ΔΚ Νεάπολης Δήμου Μονεμβασίας ΠΕ Λακωνίας». (Χαράλαμπος Κουτσονικολής)

5. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού στο ΟΤ 7 ΔΚ Νεάπολης». (Χαρ. Κουτσονικολής)

6. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση στέγης κοινοτικού καταστήματος ΤΚ Αγίου Νικολάου ΔΕ Βοιών». (Χαρ. Κουτσονικολής)

7. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων πλησίον ΟΤ 21, 23, 28 στα Βαρκά ΔΚ Νεάπολης». (Χαρ. Κουτσονικολής)

8. Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού του δήμου οικ. έτους 2014. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

9. Περί αποδοχής χρηματοδότησης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και κατανομή της. (Ιωάννης Κολλιάκος)

10. Περί ανανέωσης επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών. (Ιωάννης Σουρλάς)

11. Περί γνωμοδοτήσεως επί εντετοπισμένης τροποποίησης σχεδίου πόλεως Μολάων, στην ιδιοκτησία Σμυρναίου Χρήστου και Μαζαράκη Γεωργίου. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

12. Περί εγκρίσεως της αριθ. 54/2014 απόφασης του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, η οποία αφορά την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 119.325,25 ευρώ και την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 του Ν. 3463/2006. (Χαρ. Κουτσονικολής)