Δώδεκα προσλήψεις στην ΠΕ Λακωνίας λόγω κορωνοϊού

dioikitirio

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου ανακοίνωσε την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 73 ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών, λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊου COVID-19, σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας πρόκειται να προσληφθούν δώδεκα άτομα. Συγκεκριμένα οι θέσεις αφορούν:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΔΡΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΕ ΜΗΝΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΤΟΜΩΝ

Δ/νση Διοικητικού

Οικονομικού

Σπάρτη

ΠΕ Διοικητικού

Οικονομικού

4

2

Δ/νση Δημόσιας Υγείας

και Κοινωνικής

Μέριμνας

Σπάρτη

ΤΕ Διοικητικού

Λογιστικού

4

1

Δ/νση Δημόσιας Υγείας

και Κοινωνικής Μέριμνας

Σπάρτη

ΤΕ Κοινωνικής

Εργασίας

4

1

Δ/νση Διοικητικού

Οικονομικού

Σπάρτη

ΔΕ Διοικητικών

Γραμματέων

4

2

Δ/νση Τεχνικών Έργων

Σπάρτη

ΔΕ Οδηγών

4

2

Δ/νση Τεχνικών Έργων

Σπάρτη

ΔΕ Χειριστών

Μηχανημάτων

έργων

4

1

Δ/νση Τεχνικών Έργων

Σπάρτη

ΥΕ Εργατών

4

3

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση e.arahoviti@lakonia.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας στο τηλέφωνο 27313 63188 (Ελένη Αραχωβίτη).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από τις 6 έως και τις 9 Απριλίου και ώρα 15.00.