Δώστε τις δικές σας ιδέες για την ανάπλαση της Παλαιολόγου

Το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης γνωμοδότησε θετικά την περασμένη Δευτέρα 23/11 για τη διαμόρφωση της Κων/νου Παλαιολόγου (από την Όθωνος Αμαλίας έως τη Θερμοπυλών). Μάλιστα ως πλέον κατάλληλη ενέκρινε την πρόταση που προβλέπει τη δημιουργία δύο λωρίδων αμφίδρομης κυκλοφορίας αυτοκινήτων στο κέντρο και δύο τεράστιων πεζοδρομίων δεξιά και αριστερά. Η μελέτη θα υποβληθεί για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”. Η διαμόρφωση αυτή αποτελεί τη φυσική συνέχεια της μελέτης που αφορά το κεντρικό τμήμα της οδού (από την Ευαγγελιστρίας έως τη Βρασίδου), για την οποία υποβλήθηκε στις 13/11 αίτημα ένταξης στο ΕΣΠΑ και αναμένεται σύντομα η έγκρισή του.

Η γενική μορφή της ανάπλασης θα είναι περίπου όπως το ακόλουθο σχέδιο (φαίνεται απόσπασμα από τη διασταύρωση της Κων/νου Παλαιολόγου με τη Θερμοπυλών, Των 118)

Τα βασικά της χαρακτηριστικά είναι:

  • δημιουργία δύο λωρίδων αμφίδρομης κυκλοφορίας αυτοκινήτων στο κέντρο συνολικού πλάτους 7 μέτρων
  • απομάκρυνση των γηραιών και ασθενών φοινίκων
  • όπου είναι εφικτό θα φυτευτούν νέοι φοίνικες
  • φύτευση δύο δενδροστοιχιών υψίκορμων πλατάνων (ή παρόμοιων φυλλοβόλων δένδρων) δεξιά και αριστερά
  • δημιουργία ενός ποδηλατοδρόμου και ενός πολύ μεγάλου πεζοδρομίου σε κάθε πλευρά
  • τοποθέτηση υγρών στοιχείων για δροσισμό

Ο δήμος καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει τυχόν επισημάνσεις, παρατηρήσεις ή προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση της σχεδιαζόμενης παρέμβασης και ενημερώνει πως η τεχνική υπηρεσία είναι στη διάθεση παντός ενδιαφερομένου για παροχή πρόσθετων πληροφοριών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την τεχνική υπηρεσία στα κάτωθι τηλέφωνα και e-mail:

⇒ 27313 63205, 27313 63200, Κώστας Βαρζακάκος, προϊστάμενος τμήματος μελετών και εκτέλεσης έργων.

⇒ 27313 61134, Μιχάλης Αναστασιάδης, προϊστάμενος τμ. περιβάλλοντος, ενέργειας και πολιτικής προστασίας, email: texnikispartis@gmail.com (αναφέρετε ως θέμα: “Ανάπλαση Κέντρου Σπάρτης”).