Δ. Ευρώτα: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

pratirio-venzinis

venzini

Στις 26/2 και ώρα 9.30΄ έως 10.00΄ (ώρα λήξης προσφορών), στα γραφεία του δημοτικού καταστήματος Σκάλας του δήμου Ευρώτα, θα γίνει ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμήλοτερη προσφορά, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, προϋπολογισμού 523.160 ευρώ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες και τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και διακήρυξης δίνονται από το δήμο Ευρώτα, καθημερινά, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 27353 60019, 27353 60017, στο fax 27350 24032, αρμόδιες υπάλληλοι κ.κ. Μυλωνά Αναστασία, Ρωμαίου Αναστασία.