Δ. Ευρώτα: Σημαντικές πρωτοβουλίες για την υγεία

piesometro

piesometro

Με την έλευση της νέας χρονιάς, ο δήμος Ευρώτα προχωρά στην έγκριση νέων προγραμμάτων που αφορούν στην καθημερινότητα των πολιτών.

Συγκεκριμένα, ο δήμος υπέβαλε πρόταση προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογής τηλε-ιατρικής με χρήση αυτόνομου σταθμού ιατρικών μετρήσεων (health kiosk) του δήμου Ευρώτα». Οι υπηρεσίες θα παρέχονται αφενός από ένα δίκτυο αυτόνομων σταθμών ιατρικών μετρήσεων (health kiosks), αφετέρου από φορητά συστήματα μετρήσεων που θα εξοπλίσουν το προσωπικό υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης του δήμου. Επίσης οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργήσουν τον ατομικό τους ψηφιακό ιατρικό φάκελο, όπου θα αποθηκεύονται όχι μόνο τα αποτελέσματα των μετρήσεων, αλλά κάθε ιατρικό δεδομένο που κρίνουν οι ίδιοι (ή προτείνει ο θεράπων ιατρός) ότι πρέπει να αποτελεί τμήμα του ιατρικού ιστορικού. Από το έργο θα προκύψουν ωφέλειες για τους πολίτες, αλλά και τους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου.

Αντικείμενο του έργου είναι παροχή ψηφιακών υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας μέσω τεχνολογιών και εφαρμογών ηλεκτρονικής – υγείας στους πολίτες του δήμου, χωρίς διακρίσεις και περιορισμούς, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της αύξησης της αποτελεσματικότητας των δομών κοινωνικής στήριξης.

Το σύστημα τηλε-ιατρικής θα αποτελείται από εφαρμογή δημιουργίας και ενημέρωσης ατομικού ψηφιακού ιατρικού φακέλου, διαδικτυακή πύλη υγείας για πρόσβαση των πολιτών (και των εξουσιοδοτημένων ιατρών ή/και συγγενών) στον ατομικό τους ψηφιακό ιατρικό φάκελο, δίκτυο αυτόνομων σταθμών ιατρικών μετρήσεων με σκοπό τη συλλογή και αποστολή ιατρικών δεδομένων στον ατομικό φάκελο του πολίτη, και, τέλος, φορητά συστήματα ιατρικών μετρήσεων (e-health kit).

Ο πολίτης θα επισκέπτεται τον ιατρικό σταθμό της περιοχής του, όπου θα εκτελεί μία σειρά βασικών ιατρικών μετρήσεων. Τα αποτελέσματα θα μπορεί να τα αποθηκεύσει στον ατομικό του φάκελο ή/και να τα εκτυπώσει την ίδια στιγμή. Από τη στιγμή που έχουν αποθηκευτεί, είναι προσβάσιμα τόσο στον ίδιο όσο και στο ιατρικό προσωπικό (κατόπιν εξουσιοδότησης), μέσω της διαδικτυακής πύλης υγείας. O ψηφιακός φάκελος μπορεί να εμπλουτίζεται με πληθώρα άλλων ιατρικών δεδομένων, με σκοπό τη δημιουργία και ενημέρωση ενός ολοκληρωμένου ιστορικού. Επιπλέον, το προσωπικό της υπηρεσίας «Βοήθεια στο Σπίτι» θα εξοπλιστεί με φορητές συσκευές ιατρικών μετρήσεων, με σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτών που δεν μπορούν να επισκεφθούν τους σταθμούς ιατρικών μετρήσεων. Η δυνατότητα, δε, συγκέντρωσης, επεξεργασίας και ορθής διάχυσης των πληροφοριών μέσω διαδικτυακής πύλης μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων θα πολλαπλασιάσει τα οφέλη.

Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων

Επίσης ο δήμος υπέβαλε πρόταση προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 με τίτλο «Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης».

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων τηλεμετρίας βιολογικών ιατρικών παραμέτρων, στην ανάπτυξη φακέλου υγείας δημότη και υπηρεσιών φροντίδας και πρόνοιας με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Το σύστημα συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και ΑμεΑ, καθώς και στην εξοικονόμηση πόρων.

Το σύστημα που θα αναπτυχθεί θα λειτουργεί επικουρικά και παράλληλα με άλλες παρόμοιες δράσεις στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην ευρύτερη περιοχή, με απώτερο στόχο την προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, ενώ θα επεκτείνει και τις δράσεις πρόνοιας του δήμου με την ανάπτυξη κέντρων προληπτικής ιατρικής, τα οποία θα απευθύνονται σε ευρύτερες ομάδες πληθυσμού (νέοι, αθλητές κλπ).

Τα δυο αυτά προγράμματα αναμένεται να δώσουν νέα δεδομένα στο χώρο της υγείας και πρωτοβάθμιας φροντίδας στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Ευρώτα, ανακουφίζοντας εκατοντάδες πολίτες που το έχουν ανάγκη.