Είκοσι ένα θέματα θα συζητήσει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας

dimos Monemvasias logo

dimos Monemvasias logo

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό κατάστημα στους Μολάους την Πέμπτη 18 Σεμπτεμβρίου και ώρα 18.00′. Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

1. Περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Α/μιας Εκπαίδευσης. Εισηγητής ο δήμαρχος.

2. Περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Β/μιας Εκπαίδευσης. (δήμαρχος)

3. Περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών μελών του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας. (δήμαρχος)

4. Περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών μελών του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας. (δήμαρχος)

5. Περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών μελών του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας. (δήμαρχος)

6. Περί ορισμού νέων μελών στο ΔΣ του συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου. (δήμαρχος)

7. Περί τροποποιήσεως του άρθρου 15 του κανονισμού της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

8. Περί συγκροτήσεως της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. (δήμαρχος, Κων/νος Μαυρομιχάλης)

9. Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού του δήμου οικ. έτους 2014. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

10. Περί εκφράσεως σύμφωνης γνώμης για την πράξη “Χαρακτηρισμός οικισμού Παραδεισίου ΔΚ Νεάπολης ΔΕ Βοιών του δήμου Μονεμβασίας ως παραδοσιακού”. (Χαράλαμπος Κουτσονικολής)

11. Περί εγκρίσεως του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου “Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Βοιών”. (Ηλίας Καλογερίνης)

12. Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου “Διευθέτηση όμβριων υδάτων πλησίον ΟΤ 21, 23, 28 στα Βαρκά ΔΚ Νεάπολης”. (Ηλ. Καλογερίνης)

13. Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου “Κατασκευή γηπέδου τέννις στη ΔΚ Νεάπολης”. (Ηλ. Καλογερίνης)

14. Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου “Επισκευή επιχρισμάτων στο Γυμνάσιο Μολάων”. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

15. Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου “Ανάπλαση χώρου όπισθεν δημαρχείου (β΄φάση ανάπλαση εισόδου Λάρνακα)”. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

16. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου “Αποκαταστάσεις και τσιμεντοστρώσεις χώρων στην ΤΚ Καστανέας”. (Χαρ. Κουτσονικολής)

17. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου “Οδοποιία ΔΕ Ασωπού”. (Ιωάννης Σουρλάς)

18. Περί ορισμού δημοτικών συμβούλων για την επιτροπή παραλαβής έργων μέχρι του ποσού των 5.860,40 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, έως 31/12/2014. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

19. Περί ορισμού δημοτικού συμβούλου – μέλους της επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης, έως 31/12/2014. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

20. Περί ανανεώσεως της προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΑΕΔ για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή στη ΔΕ Βοιών. Εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης. Αναμόρφωση προϋπολογισμού με εγγραφή ποσού 2.800 ευρώ ως εσόδου. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

21. Περί εγκρίσεως των όρων της σύμβασης παραχώρησης, χωρίς αντάλλαγμα, της χρήσης των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, της Μαθητικής Εστίας Μολάων, στο δήμο Μονεμβασίας από το Ίδρυμα Νεολαίας & Διά Βίου Μάθησης. (Ιωάννης Κολλιάκος, εντεταλμένος ΔΣ για θέματα Παιδείας και Αθλητισμού).