Είκοσι ένα θέματα θα συζητήσει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας

dimos Monemvasias logo

dimos Monemvasias logo

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό κατάστημα στους Μολάους την Τρίτη 30 Σεμπτεμβρίου και ώρα 18.00′. Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

1. Περί ορισμού μελών της επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του δήμου. Εισηγητής ο κ. δήμαρχος.

2. Περί συγκροτήσεως επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το υπόλοιπο του έτους 2014. (δήμαρχος)

3. Περί ορισμού μελών για τη συγκρότηση συντονιστικού τοπικού οργάνου πολιτικής προστασίας. (Ιωάννης Σουρλάς)

4. Περί ορισμού ενός εκπροσώπου μετά του αναπληρωτή του, στην επιτροπή διαχείρισης προγράμματος Leader 4ης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013. (δήμαρχος)

5. Περί ορισμού ενός εκπροσώπου του δήμου, μετά του αναπληρωτή του, στη Διαχειριστική Επιτροπή ΚΠΕ Μολάων. (δήμαρχος)

6. Περί ορισμού ενός εκπροσώπου του δήμου, μετά του αναπληρωτή του, στην επιτροπή για την εκτίμηση της καταλληλότητας και επιλογής χώρων-κτιρίων στέγασης σχολικών μονάδων. (δήμαρχος)

7. Περί ορισμού εκπροσώπου του δήμου στην Εταιρεία Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας. (δήμαρχος)

8. Περί ορισμού ενός αιρετού εκπροσώπου του δήμου με τον νόμιμο αναπληρωτή του για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης του έργου «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές φυσικού, αγροτικού και αστικού συστήματος δήμων περιφερειακών ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας και Λακωνίας για την τριετία 2013-2015». (Ιωάν. Σουρλάς)

9. Περί αποδοχής χρηματοδοτήσεων και αναμορφώσεως του προϋπολογισμού του δήμου οικ. έτους 2014. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

10. Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ν. 3463/2006. (Χαράλαμπος Κουτσονικολής)

11. Περί νομιμοποιήσεως των λιμενικών εγκαταστάσεων από την Πλάκα έως τη Μαρίνα στη γέφυρα Μονεμβασίας. (Κατερίνα Τσαφατίνου)

12. Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποχετευτικού δικτύου παραλιακών οικισμών ΤΚ Νομίων δήμου Μονεμβασίας (υδραυλική και τοπογραφική μελέτη)». (Κ. Τσαφατίνου)

13. Περί εγκρίσεως του 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο ΔΔ Ιέρακα». (Παναγιώτης Τραϊφόρος)

14. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προσθήκη επέκτασης υπάρχοντος κτιρίου γυμνασίου ΔΕ Μολάων, δήμου Μονεμβασίας». (Κων. Μαυρομιχάλης)

15. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Νέο νηπιαγωγείο ΔΚ Νεάπολης δήμου Μονεμβασίας ΠΕ Λακωνίας». (Χαρ. Κουτσονικολής)

16. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις δρόμων ΔΕ Βοιών». (Ηλίας Καλογερίνης)

17. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση στέγης δημοτικού καταστήματος ΤΚ Κάμπου Βοιών». (Ηλ. Καλογερίνης)

18. Περί ορισμού υπαλλήλων για εκπροσώπηση του δήμου στην Τράπεζα Πειραιώς. (Κων. Μαυρομιχάλης)

19. Περί διορθώσεως της αριθ. 211/2014 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου «Περί ορισμού των μελών του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας». (δήμαρχος)

20. Περί της συνδρομής στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών «Δομική Ενημέρωση». (Κων. Μαυρομιχάλης)

21. Περί εξουσιοδότησης του δημάρχου ή αντιδημάρχου για την υπογραφή συμβολαίου αποδοχής δωρεάς ακινήτου στη ΔΚ Νεάπολης. (δήμαρχος)