Είκοσι θέσεις εργασίας στο Δήμο Σπάρτης

ergates kathariotitas

ergates kathariotitas

Ο δήμος Σπάρτης ανακοίνωσε την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού έως είκοσι ατόμων (εργάτες γενικών καθηκόντων) από την 1η έως τις 31 Μαΐου 2015 για απασχόληση πέντε ημερομισθίων κατ΄ άτομο, προκειμένου να καλύψει πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες των υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του δήμου (οδός Ευαγγελιστρίας 85-87), από την 23η έως και τις 30 Απριλίου.