Είκοσι μία οκτάμηνες προσλήψεις στο δήμο Μονεμβασίας

Ο δήμος Μονεμβασίας ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού. Πρόκειται για είκοσι μία οκτάμηνες θέσεις (18 ΥΕ εργάτες καθαριότητας και τρείς ΔΕ οδηγοί κατηγορίας Γ’)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από την Πέμπτη 18/2 έως τη Δευτέρα 22/2. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27323 60524, 27323 60533.