Είκοσι πέντε επτάμηνες προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

Την πρόσληψη 25 συνολικά ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ανακοίνωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας (ΕΦΑΛΑΚ). Οι θέσεις έχουν ως εξής:

Τόπος απασχόλησης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αρ. θέσεων

Αρχαιολογικός χώρος & μουσείο Μυστρά

ΔΕ φύλαξης – πληροφόρησης ημερήσιων φυλάκων αρχαιοτήτων

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης 7 μηνών

18

Μνημεία περιοχής Γερακίου

ΔΕ φύλαξης – πληροφόρησης ημερήσιων φυλάκων αρχαιοτήτων

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης 7 μηνών

1

Αρχαιολογικό μουσείο Νεάπολης

ΔΕ φύλαξης – πληροφόρησης ημερήσιων φυλάκων αρχαιοτήτων

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης 7 μηνών

1

Αρχαιολογικός χώρος & μουσείο Μυστρά

ΔΕ φύλαξης – πληροφόρησης νυχτοφυλάκων αρχαιοτήτων

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης 7 μηνών

1

Αρχαιολογική συλλογή & αρχαιολογικός χώρος κάστρου Μονεμβασίας

ΔΕ φύλαξης – πληροφόρησης νυχτοφυλάκων αρχαιοτήτων

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης 7 μηνών

1

Αρχαιολογικός χώρος & μουσείο Μυστρά

ΥΕ βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης 7 μηνών

2

Μνημεία περιοχής Γερακίου

ΥΕ βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης 7 μηνών

1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου efalak@culture.gr. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Πληροφορίες δίνονται τα τηλέφωνα 27310 25363 και 27310 81128 (Ν. Παπαστρατάκος).